Urodzeniowy horoskop dla Panny - 20.09

Chociaż usposobiony jest egoistycznie, łatwo przejmuje się ideałami.

Jaki jest Panna z 20 września ?

zodiak PannaJego sympatie i zainteresowania koncentrują się najwięcej na własnej osobie - co, naturalnie, może łatwo się przerodzić w egoizm. Niezwykle krytycznie usposobiony, obdarzony dużymi zdolnościami analitycznymi, jest bardzo praktyczny. Przez zwątpienie i krytycyzm dojdzie do prawdy. Staranny, troskliwy, kierowany przez swój doskonały intelekt, potrafi on oddzielić dobre od złego i przyswoić sobie na stałe. Zamknięty w sobie rzadko okazuje swoje wnętrze prawdziwe. Wszechstronnie uzdolniony, pracowity - lubi rozmowy poważne i ma skłonności do przejmowania się wysokimi ideałami. Poważny, interesujący się nauką - potrafi mimo to być towarzyski i przyjacielski. Zazwyczaj też w życiu otaczają go przyjaciele i liczna rodzina. Wady. Gdy jest nierozwinięty - wówczas jego horyzonty umysłowe są ograniczone kręgiem obowiązków codziennych, a wykazuje przy tym zbytnią skłonność do koncentrowania się na szczegółach - zapominając o całości. Wobec tego zatraca łatwo orientację i zdolność przystosowywania się do nowych możliwości.
Swym nieustannym krytykowaniem może wywrzeć wpływ ujemny na swoje otoczenie, tłumiąc w nim przedsiębiorczość i wszelki entuzjazm. Powinien dążyć do rozwinięcia w sobie uczucia życzliwości i sympatii, zarówno do krewnych, jak i do obcych ludzi, przez co uniknie zbytniej mechanizacji. Dążąc zaś zawsze do ujęcia linii zasadniczych i najogólniejszych - uniknie zbytniej drobiazgowości i zatracania się w szczegółach. Jego styl, chociaż jasny i ścisły - nieraz jest zbyt formalnym. Jasne i precyzyjne wyrażanie swych myśli sprawia mu dużą przyjemność. Nie jest zbyt wytrwałym - ale dąży do zachowania swego organizmu w czystości i starannie wybiera sobie pożywienie. Dzięki wrodzonym zaletom charakteru i położonym zasługom, powiedzie mu się w życiu.

zobacz horoskopy dla innych dni urodzenia

szukaj

horoskop dzienny

dzisiaj urodzeni


  Waga
  data urodzenia: 21.10

najczęściej czytane

horoskopy

polecamy

wSukience.pl kontakt