Urodzeniowy horoskop dla Lwa - 19.08

Zawsze gotów jest do wykorzystania nadarzających się okazji życiowych.

Jaki jest Lew z 19 sierpnia ?

zodiak LewBardzo ambitny, okazuje zdolności do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych i potrafi wywierać swój wpływ na innych. Pełen godności, cieszy się wielkim autorytetem u swego otoczenia, na które pragnie wywierać wpływ organizujący. Szlachetny, wspaniałomyślny, uczuciowy, lubi wspaniałe przyjęcia i umie zabawiać swych gości. Zazwyczaj umie budzić sympatię do siebie u ludzi. Mało troszczy się o szczegóły, ale całość jego przyjęć zawsze wypadnie doskonale. Każdy z jego gości może przejawiać swa całkowitą indywidualność, w niczym nie skrępowany. Jest to człowiek pracowity, dobry finansista, zręczny w sprawach przemysłu i handlu, wyróżniający się swymi zdolnościami praktycznymi i wykonawczymi. To też urodziny dzisiejsze doskonałe są dla ludzi, którzy sprawują rządy nad innymi i w ogóle stoją na czele jakichś przedsiębiorstw, zatrudniających większą ilość pracowników. Wierzy w siebie zarówno jak i w ludzkość, a ponieważ jest dość wszechstronnym, przeto potrafi ocenić każdego wedle jego wartości i każdemu wyznaczyć odpowiednie dlań stanowisko.
Interesuje się przeszłością, historią, dawnymi obyczajami, zbiera przedmioty okazałe i broń. Do czego powinien dążyć? Powinien rozwijać się stopniowo przez spokojne rozmyślanie i zastanowienie się, unikając czynów zbyt pośpiesznych i impulsywnych. Rozwija się również przez cierpienie, zwłaszcza przykrości uczuciowe. Wady. W postępowaniu swym jest nadmiernie ognisty i impulsywny, lubi spory, dowodzenia i dyskusje, a jego charakter jest dość kłótliwy. Umysł jego jest niespokojny, o tendencjach destrukcyjnych, zawsze gotów do przeciwstawiania się, argumentowania, atakowania etc. Co mu grozi? W gniewie może posunąć się do czynów gwałtownych i nawet kogo zranić. Samemu grożą również napaści wrogów. Miejsca nisko położone nie są dla niego bezpieczne. Do charakterystyki człowieka urodzone dziśgo trzeba dodać, że interesuje się sztuką i często przyjaźni się z uczonymi lub artystami. Dzięki swej pracy wytrwałej osiągnie wreszcie powodzenie i będzie zbierać obfite żniwo swych wysiłków.

zobacz horoskopy dla innych dni urodzenia

szukaj

horoskop dzienny

dzisiaj urodzeni


  Wodnik
  data urodzenia: 21.01

najczęściej czytane

horoskopy

polecamy

wSukience.pl kontakt